Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka

Wyszukaj

Kontent_HTML


  • Rada Osiedla jest organem Spółdzielni, który działa w interesie członków zamieszkałych na terenie osiedla oraz sprawuje społeczny nadzór i kontrolę nad działalnością Administracji Osiedla.
  • Rada Osiedla współdziała z organizacjami, instytucjami i zakładami pracy, na rzecz rozwoju osiedla we wszystkich dziedzinach aktywności: gospodarczej, społecznej, wychowawczej, kulturalnej i sportowej. - Statut Spółdzielni §91
  •  Regulamin Rady Osiedla.

Terminarz posiedzeń Rady Osiedla
Skład Rady Osiedla

 
L.p   Imię i Nazwisko
 

Rok

wyboru

  Na okres (lat)  

Rok

zakończenia

  Funkcja
 

                     
1.   Maria Rybak   2023   4   2027   Przewodnicząca RO
                     
2.   Witold Lisiecki   2023   4   2027  

V-ce Przewodniczący RO,

Przewodniczący Komisji Technicznej

                     
3.   Anna Jaraczewska   2023   4   2027   Sekretarz RO
                     
4.   Bogumił Jakubicki   2023   4   2027   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
                     
5.   Małgorzata Łukaszewska   2023   4   2027   Członek Komisji Rewizyjnej
                     
6.   Józef Chojnicki   2023   4   2027   Członek Komisji Rewizyjnej
                     
7.   Sławomir Baliński   2023   4   2027   Członek Komisji Technicznej
                     
8.   Joanna Żebrowska-Ostolska   2023   4   2027   Członek Komisji Technicznej
                     
9.   Marina Kirschke   2023   4   2027   Przewodnicząca Komisji
Społeczno-Ekonomicznej
                     
10.   Lucyna Jaremczuk   2023   4   2027   Członek Komisji
Społeczno-Ekonomicznej
                     
11.   Leszek Dobrowolski   2023   4   2027   Członek Komisji
Społeczno-Ekonomicznej
                     
12.   Maciej Kuczera   2023   4   2027   Członek Rady Osiedla
                     
13.   Wiesław Studencki   2023   4   2027   Członek Rady Osiedla
                     
14.   Mikołaj Kołosowski   2023   4  

2027

do dnia 02.10.2023 r.

  Członek Rady Osiedla

 

Materiały | Plenum Rady Osiedla
Protokoły
Uchwały
Sprawozdania