Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka

Wyszukaj

Kontent_HTML


  • "Zebranie Osiedlowe jest organem Spółdzielni tworzonym przez członków Spółdzielni zamieszkujących na terenie danego osiedla. Członkowie zamieszkujący na terenie osiedla tworzą jedno Zebranie Osiedlowe bez względu na liczbę zwoływanych na tym osiedlu części Walnego Zgromadzenia". - Statut Spółdzielni §91
  •  Regulamin Zebrania Osiedlowego.


 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO RADY OSIEDLA

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 3 i 6 Regulaminu Zebrań Osiedlowych MSM "Energetyka" przyjętego uchwałą nr 5/2024 Rady Nadzorczej z dnia 26 marca 2024 r., kandydaci na członków Rady Osiedla składają - do Komisji Skrutacyjnej - przed głosowaniem pisemne oświadczenie dotyczące m.in. niezalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych. Przez niezaleganie z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych rozumie się wnoszenie opłat w trybie art. 4 ust. 62 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 60 ust. 8 Statutu Spółdzielni, tj. co miesiąc z góry - do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

 

Jeśli Rada Osiedla stwierdzi niezgodność tego oświadczenia ze stanem faktycznym, to wówczas stwierdza utratę mandatu przez danego członka Rady Osiedla.

 


Materiały